Bluemagma is Level 4 Certified op Veeva CRM

We kunnen met trots aankondigen dat Bluemagma als enige in de Benelux voor alle 4 levels gecertificeerd is op het Veeva platform. Dat is een platform waar farmaceutische en life sciences bedrijven gebruik van maken voor closed loop marketing (CLM). Ze kunnen hier hun sales materiaal beheren en makkelijk verspreiden naar de sales reps. Daarnaast kunnen ze rapporten trekken uit …

Content negotiation with Spring Data JPA Projections

In this first technical blog post I will show some insights into how we are using Spring Data JPA Projections when building solutions for our clients. Although I assume the reader has some experience with Spring (Boot) and Spring Data, the general principles are transferrable to other languages and/or frameworks. All the code for the example can be found on …

Van het Havenhuis naar de Marble Mansion

We ruilden onlangs ons kantoor in het oude Havenhuis voor een nieuw kantoor in de Marble Mansion. We zullen het mooie uitzicht van het Havenhuis aan het Eilandje ongetwijfeld missen, maar in ons nieuwe kantoor is meer ruimte om klanten en partners te ontvangen met een lekker kopje koffie. Zin om een kijkje te komen nemen? Laat iets weten en …

Bitshift wordt Bluemagma

Het is zover! Bitshift wordt vanaf vandaag Bluemagma. We stellen met trots ons nieuwe brand voor en de daarbij horende nieuwe website. Bij de opstart van Bitshift beschikten we nog niet over een uitgebreid portfolio. Die situatie is intussen wel enigszins gewijzigd. Daarom zet de nieuwe website dit portfolio iets nadrukkelijker in de verf. Want daden zeggen meer dan woorden, …